Hur sköter man om gravplatsen?

En gravplats fyller en viktig funktion och många besöker platsen där en närstående gravsatts ganska regelbundet. En gravplats behöver dock skötas om för att inte växa igen och ge ett ovårdat intryck. Platsen får gärna vara vackert ordnad och bjuda in till eftertanke. Underhållet spelar där en ganska viktig roll.

De anhöriga kan själva ta ansvar för att sköta om en gravplats samt stenen och se till så att den håller sig lika fin som när den var ny. Personen med den uppgiften kallas för gravrättsinnehavare. Det är också en tjänst som det är möjligt att köpa av kyrkogårdsförvaltningen. Skötseln av gravplatsen ingår alltså inte i begravningsavgiften eller den kyrkoavgift som betalas av alla som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Tips på hur du håller gravplatsen fin

Här är uppgifter som du kan behöva utföra som gravrättsinnehavare eller om du hjälper någon med skötseln av en gravplats:

Detta är också ungefär vad kyrkogårdsförvaltningen åtar sig om det finns ett gravskötselavtal. Hur mycket det kostar att låta förvaltningen sköta om gravplatsen kan variera ganska mycket och beror framförallt på var man bor och hur stor graven är. Räkna med att det kommer att kosta från några hundra kronor om året för en enkel grav, och uppåt. Det är en verksamhet som är tänkt vara självbärande men inte vinstdrivande.

Olika blommor kräver olika skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen vattnar vid behov gräset runt gravplatsen, så den detaljen behöver du inte tänka på. Vilken skötsel som krävs utöver det beror mycket på hur du valt att smycka gravplatsen. Många har bara ett enkelt gravljus eller en gravlykta och då handlar skötseln främst om att graven inte ska bli övervuxen. Har du blommor är det väldigt olika hur mycket skötsel de kräver. Om du inte har möjlighet att besöka gravplatsen ofta kan det vara en bra idé att välja blommor som inte kräver så mycket omsorg. Murgröna, liljor och pelargoner är exempel på lättskötta blommor och växter som passar på en gravplats. Hur ofta du måste vattna beror på vilka växter du valt och på om läget är skuggigt eller om det får mycket sol.

Så tar du hand om gravstenen

Hur du sköter en gravsten på bästa sätt beror dels på typ av sten samt på var den är placerad. Luftföroreningar och väderförhållanden kan sätta sina spår. Vad det är för typ av text på stenen påverkar också underhållet. Förgylld text kan skavas bort med tiden och behöva förnyas medan text som är gjuten i brons håller längre. En blank sten kräver inte lika mycket underhåll som en mer grovhuggen gravsten, det brukar räcka att spola av den med en vattenslang och använda en mjuk svamp. En rejäl rotborste och vatten med ett milt tvättmedel är ett bra sätt att rengöra en sten med grövre yta. En gravsten behöver vanligtvis rengöras ett par gånger om året.