Om oss

Vilka är vi?

Svenska stenar är en del av företaget Peaceyard som grundades i Sverige och USA av oss: barndomsvännerna Alex, Robert och Roger. Vår affärsidé grundar sig i att vi tidigt såg potentialen i att använda nya material i en, vad vi ansåg vara, aningen föråldrad bransch. Med hjälp av nytt material, modern teknik och ny design möjliggjorde vi en revolutionerande produkt till en marknad som tidigare erbjudit en förhållandevis oförändrad produkt i årtal. Vi har arbetat med utveckling av såväl vår produkt som affärsmodell sedan år 2013, och under 2020 nylanserar vi våra nyutvecklade produkter till marknaden.

På Svenska stenar ser vi på gravstenar på ett helt nytt sätt – ett modernt sätt. Det stenmaterial som vi använder oss av vid tillverkning av våra produkter skapas i Kalifornien, USA. Under produktionen av våra produkter är det detta kompositmaterial som våra tillverkningsanläggningar använder som grundmaterial i produktionsprocessen. Vi har tillverkningsanläggningar i både Europa och USA, och vart en produkt tillverkas baseras på produkttyp och produktserie. Vi strävar alltid efter att bli bättre och att vidareutveckla vår affär och våra produkter. Därför är det viktigt för oss att möjliggöra ett tillvägagångssätt som både ger bra kvalité och erbjuder enkel montering samt en produkt med god hållbarhet och lång livslängd. Den teknologi och det material som vi använder för att tillverka våra produkter är av modern karaktär. Det är tack vare detta som vi kan erbjuda former och designval på gravstenar som tidigare varit svåra att framställa – om inte omöjliga i vissa fall. Det är det här som gör Svenska stenar unika och vårt erbjudande speciellt: möjligheten att skapa en personligt utformad produkt.

Nivåerna av efterfrågan för våra produkter kan skifta i perioder, men tack vare vår dynamiska produktionskapacitet kan vi bemöta både hög- och lågtryck utan problem. Vårt moderna erbjudande möjliggör en leveranstid långt under branschens genomsnitt. Vid beställning av produkter som finns tillgängliga på lager, har vi en garanterad leveranstid på så kort tid som 6 veckor från det att ordern lades. Mer traditionella tillverkare kan, till skillnad från oss, ha leveranstider på upp till 8 månader. Våra produkter levereras dessutom med en industriledande garanti på 25 år mot defekter i material, färg och utförande.