Ledighet vid begravning och dödsfall

För många kan det vara nödvändigt med ledighet när en nära anhörig dör. Enligt lagen har man rätt att vara ledig av trängande familjeskäl. Det finns dessutom flera olika kollektivavtal som tillåter ledighet vid begravning och dödsfall. 

I denna artikel går vi in djupare vad som gäller vid ledighet vid begravning och dödsfall. Kan man få betald ledighet vid begravning? Hur länge får jag vara hemma? Det och mycket mer går vi igenom i denna artikel. 

Ledighet vid dödsfall – det säger lagen 

När en nära anhörig dör har du laglig rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen innefattar endast rätten till ledighet, inte rätt till betald ledighet.

Om det finns ett kollektivavtal brukar det framgå vilka personer som räknas som nära anhöriga.  Du bör kontakta din chef för rådgivning om du är osäker vad som gäller. Vanligtvis brukar följande räknas som nära anhöriga: 

Så lång brukar ledigheten vara

Vanligtvis kan ledigheten gälla upp till 10 dagar efter en anhörig har gått bort och begravts. Längden på ledigheten kan dock variera beroende på ditt mående. Det bästa är att tala med din närmsta chef för att hitta en lösning som känns bra för dig.

Det finns egentligen inga regler som måste följas vid ledighet vid begravning, rent generellt brukar dock arbetsgivare följa de rekommendationer som finns, vilket brukar ligga på 10 dagar. 

Skulle du behöva mer dagar än så kan du ha möjlighet att ta ut tillgängliga semesterdagar. Kanske har du även kompledighet kvar som du kan ta ut. Om du mår väldigt dåligt kan du behöva bli sjukskriven en tid. 

Betald ledighet vid begravning

Det finns ingenting i lagen som säger att man har rätt till betald ledighet vid ett dödsfall eller en begravning. Däremot brukar arbetsgivare bevilja betald ledighet vid ett dödsfall eller begravning.

Hos de flesta arbetsgivare kan du få en kortare ledighet godkänd utan att de drar av på din lön. Detta regleras vanligtvis i kollektivavtalet. Majoriteten av alla avtal medger upp till 10 dagar i permission, alltså ledighet med lön. 

Om en arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal kan det istället finnas en policy som ger dig rätt till permission, om en nära anhörig går bort. Eftersom det inte finns något kollektivavtal så är det arbetsgivaren som i varje enskilt fall tar ställning till hur många dagars permission som ges ut. 

Är du osäker hur det fungerar på din arbetsplats är det bästa att ta kontakt med din arbetsgivare. 

Betald ledighet vid begravning

Ledigheten gäller vanligtvis:  

Ta ledigt om du behöver 

När en nära anhöriga dör kan det vara svårt att överhuvudtaget orka med sin vardag. Det tar tid att bearbeta sorgen och för många är det bra att slippa arbeta ett tag. När du är hemma bör du passa på att vila och slappna av så mycket som möjligt. Tids nog kommer du få tillbaka dina krafter och komma gå tillbaka till jobbet. Om det finns en gravsten att gå till är det ett bra sätt att minnas och hedra den avlidne.

Om du vill, och orkar, är det bra att prata med dina arbetskollegor om vad som hänt och förklara att du kommer stanna hemma ett tag.