Psalmer begravning

Psalmer begravning är något som skapar en kärleksfull och vacker stämning under själva begravningsceremonin. Det är ett obligatoriskt inslag vid en kristen begravning men psalmer förekommer ofta även på icke-religiösa och borgerliga begravningar. Anledningen till det är psalmer ofta bidrar till en väldigt känslosam och vacker stämning.  

Obligatoriskt vid en kristen begravning 

Vid en kristen begravning behöver man följa Svenska kyrkans ordning gällande bibelläsning, bön och griftetal från prästen bland annat. Man behöver även följa ordningen gällande psalmer.  Enligt Svenska kyrkans ordning är begravningspsalmer obligatoriska vid en kristen begravning. 

På en kristen begravning behöver minst två begravning psalmer sjungas. Det är även möjlighet att lägga till en tredje psalm, i mitten av begravningsceremonin. Enligt Svenska Kyrkans ordning finns det även plats för annan typ av musik, utöver begravningspsalmer. 

Psalmer vid en borgerlig begravning 

Många tänker att en borgerlig begravning inte har några psalmer, då borgerliga begravningar inte har någon religiös koppling. Så är dock inte fallet, utan många icke-religiösa ceremonier innehåller ofta 1-2 psalmer.  

Psalmerna innefattar ofta ord som Gud och har kristna budskap, vilket många väljer att förbise vid en borgerlig begravning. Istället lägger man fokus på att psalmerna kan bidra till en kärleksfull och vacker atmosfär. 

Så väljer du psalmer begravning

Vanligtvis väljer man vilka begravningspsalmer som ska sjungas under ett möte med personen som är tänkt att vara präst vid begravningen. Innan detta möte är det bra att bilda sig en uppfattning om de olika psalmer som finns att välja mellan och vilka som känns passande. Både på religiösa och icke-religiösa begravningar är det vanligt att ceremonin består av mycket musik och sång. 

Det är de anhöriga tillsammans med prästen bestämmer vilka psalmer som ska ingå i begravningen. Det är möjligt att ta kontakt med musikern i kyrkan för att välja ut musik som känns lämplig. Ibland kan man också få möjlighet att lyssna på stycken innan man väljer dem. 

Psalmer begravning

Vanliga begravningspsalmer 

Svenska kyrkan har en psalmbok där det finns flera olika psalmer att välja mellan. Vissa är otroligt vanliga vid begravningar vilket har gett dem namnet begravningspsalmer. Nedan har vi samlat några av de vanligaste psalmer begravning: 

Psalm 190: Bred dina vida vingar

Psalm 217: Jag skulle vilja våga tro

Psalm 231: Oändlig nåd

Psalm 248: Tryggare kan ingen vara

Psalm 249: Blott en dag ett ögonblick i sänder

Psalm 256: Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken

Psalm 289: Guds kärlek är som stranden

Psalm 297: Härlig är jorden

Psalm 307: Från våra kära

Psalm 309: Nu vilar ett hjärta

Hålls begravningen under julen är det vanligt att sjunga en julpsalm. Är begravningen å andra sidan under våren/sommaren är det vanligt att använda en psalm på det temat. Det är viktigt att tänka på att alla ska kunna sjunga med i psalmerna man väljer. Det kan vara svårt nog på en begravning. 

Vid en kistbegravning brukar man sjunga psalm 297, Härlig är jorden, vid den avlidnes gravsten. Det är även vanligt att sjunga psalmer vid minnesstunden efter att begravningen har ägt rum.