Tackkort begravning

Efter att en begravning hållit rum finns det en tradition av att skicka tackkort till alla gäster som deltagit under ceremonin. Det är givetvis inget måste, men det är en fin gest som vanligtvis uppskattas väldigt mycket.  

Vem ska skicka tackkortet? 

Vanligtvis är det familjen eller de närmast anhöriga som skickar tackkort till de som har deltagit på begravningen. Man tackar de personer som har stöttat i sorgen, hjälp till eller hedrat den avlidne på begravningen. 

Man brukar säga att tackkorten bör skickas inom en månad efter att begravningen ägt rum. Om den anhöriga inte känner sig redo att göra det så tätt inpå begravningen, är det självklart okej att det dröjer längre tid. 

Ett telefonsamtal eller ett fysisk möte för att tacka kan givetvis vara tillräckligt och betyda lika mycket som ett tackkort begravning. Ibland kan det kännas övermäktigt och smärtsamt att ringa många samtal efter en begravning. Det är då en fin gest att sända ett tackkort till de som deltagit i samband med begravningen, för att tacka för till exempel kondoleanser, blommor, minnesgåvor eller stöd. 

Ett tackkort begravning med blommor runt om

Finns det några rätt och fel? 

Det egentligen finns inga rätt och fel när det gäller att skicka tackkort efter en begravning. Det finns dock en “oskriven regel” om att gästerna på begravningen inte skickar något tackkort. En gäst ska inte heller hålla något tacktal under själva ceremonin eller minnesstunden. 

Det är de som är närmast anhöriga som sänder tackkort till de gäster som var med på begravningen. Att skicka ett tackkort är ett väldigt personligt sätt att tacka för allt stöd och deltagande efter ett dödsfall och en begravning. 

Tackkort begravning – Vad skriver man? 

Det vanligaste tackkortet efter en begravning är ett vikt kort med text inuti. På utsidan av kortet kan man till exempel ha texten “Tack”, en bild på den avlidne, en vacker blomma eller illustration. Kortet brukar sedan läggas i ett vitt kuvert innan de skickas till mottagaren. 

Det kan vara en svår uppgift att komma på rätt formuleringar som är passande för ett tackkort efter en begravning. Det kan speciellt kännas jobbigt om man fortfarande sörjer, då det kan bli väldigt smärtsamt att komma på vad som ska skrivas. 

Det finns många fina kort med förtryckt text som man kan använda sig av. Det är okej att använda sig av färdigtryckta formuleringar men att skriva några personliga rader för hand är rekommenderat. 

Det är upp till var och än hur formellt eller personligt ett tackkort begravning ska vara. Det kan vara svårt att finna rätt ord som beskriver sorgen när någon nära har gått bort. Om det känns jobbigt att utföra kan det vara bra att ta hjälp av släkt eller vänner. 

Förslagsvis kan du inleda med en enkel hälsning och sedan tacka för det stöd du har fått i sorgen. Om blommor eller gåvor har getts kan du även tacka för det. 

Vad ska du tänka på

Det som är viktigt när du ska skicka ett tackkort begravning är att du som anhörig ska känna dig bekväm. Det finns inga regler utan det är upp dig dig hur kortet ska se ut, vad det ska stå och när du vill skicka det. 

Oavsett om, eller hur, du väljer att skicka tackkort efter en begravning, finns alltid behovet för en vacker gravsten. Hos Svenska stenar har du möjlighet att hitta en personlig och skräddarsydd gravsten. 

En gravsten är en betydelsefull plats där familj och vänner har möjlighet att samlas för att hedra minnet av personen som har gått bort.